شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
جزتو
عالي 2000000000000000000000000000000000
جزتو
چقد مفهومش آروم کننده است
جزتو
خدايا همه گناهانم رو ببخش همه ش رو هيچ گناهي بران باقي نذار واقعا عالي و همه رو ببخش
هما بانو
چقد مفهومش آروم کننده است - جزتو
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top