سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کیمیای ناب

ای پدر خداحافظ اینک من رفتم

در زیارت حسین ( علیه السلام ) می گویند: السلام علی یعقوب، اگر خواهی قصد نما یعقوب را که دوازده پسر داشت، و همه ایشان صحیح و سالم در خدمتش ایستاده بودند؛

 پس روزی به او گفتند: ای پدر یکی از ما را گرگ خورد پس کمرش خم شد، و چشمش سفید گردید از شدت حزن،

 یا قصد یعقوب کربلا را که یک پسر داشت و صدای او را شنیدکه گفت:

« ای پدر خداحافظ اینک من رفتم»

اگر خواهی قصد کن یعقوب را که دید لباس یوسف را خون آلود ولی پاره نشده پس گفت عجب گرگ مهربانی بوده؛

یا قصد کن یعقوب کربلا را که دید فرزندش را پاره پاره، نه از لباس، نه از بدنش، جای سالمی نمانده.

الخصائص الحسینیه - آیت الله شوشتری ص435