سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کیمیای ناب


ازدواج

ازدواج امری است مقدس و در دین مبین اسلام نیز بر آن تاکید فراوان شده و نه تنها برای ازدواج بلکه برای کسانی که سبب ارتباط و رسیدن زوجین به هم هستند، نیز اجر ثواب زیادی قرار داده شده است.
این امر آنچنان در بین اقوام و ملل مختلف مهم بوده که آداب و تشریفات مخصوص به خود را دارد و این آداب و سنن خود را تا حد امکان حفظ نموده اند.
با پیشرفت جوامع و مخصوصا پیشرفت بشر در ابزار و وسایل ارتباط جمعی و نزدیک تر شدن ارتباط میان افراد و فرهنگ ها این آداب و تشریفات دستخوش تغییر شده اند.
آنچه مسلم است ، لزوم شناخت پسران و دختران جوان از یکدیگر قبل از ازدواج است؛ و این بدون داشتن ارتباط، میسر نیست.
اما آنچه نگارنده بر آن است، این است که آیا ارتباطات مجازی در دنیای مجازی مثل اینترنت می تواند موجب شناخت طرفین از یکدیگر شود یا نه؟ و آیا این شناخت می تواند ضامن خوشبختی و سعادت طرفین باشد یا نه؟

اینکه فضای مجازی فضای سالمی است یا نه ؟ و می تواند یک فرصت باشد یا تهدید، خارج از این بحث است و برسی آن را به زمانی دیگر موکول می کنیم.
در اینجا به این مسئله می پردازیم آیا شناخت حاصل از دنیای مجازی و فضای سایبری می تواند شناخت لازم برای ازدواج را فراهم آورد یا نه؟
به نظر می رسد که جواب منفی است و فضای مجازی هرگز شناخت کافی و درست از طرف مقابل را نمی نمایاند؛ چرا که طرفین همواره پشت نقاب خوبی پنهان می شوند و هیچ گاه عیب ها و نقص ها خود را آشکار نمی کنند.
در اینجا لازم به چند نکته اشاره گردد:
1. روابط مجازی در دنیای ارتباطات مجازی هنوز در خانواده ها و فرهنگ ما جا باز نکرده و با توجه به استفاده های نادرست از این فضا و مضرات و مفسده های که متوجه جوانان و مخصوصا دختران است؛ عدم استقبال خانواده ها از این امر کاملا منطقی به نظر می رسد.


2. به اعتقاد نگارنده ارتباط و آشنایی در دنیای مجازی- فقط به عنوان مقدمه ای برای شناخت- تنها زمانی می تواند منجر به وصال و ازدواج گردد که کاملا تحت اشراف و اطلاع خانواده های طرفین باشد یا اینکه سالم بودن فضا برای خانواده ها به اثبات برسد.


ازدواج


3. دختران و پسران جوان باید از ارتباط بیش از حد در دنیای مجازی ( البته با فرض رعایت حریم اخلاقی و عرفی که در غیر این صورت ممنوع بوده، بسیار زیانبار است) بپرهیزند. چراکه این امر باعث ایجاد علاقه و گاها عشقهای مجازی و خیالی می گردد و چون امکان وصال در چنین عشق های بسیار ضعیف است؛ ممکن است موجب بروز صدمات جبران ناپذیری گردد .

 4. دختران در اینگونه موارد بسیار شکننده تر هستند و این بخاطر روح لطیف و احساس قوی آنهاست. پس می طلبد که بانوان گرامی محتاطتر و منطقی تر پای در این دنیای مجازی نهند تا کمتر دچار آسیب های احتمالی گردند.